Referensprojekt

Referenslista med projekt (urval):
 
Projektering av lokal till Förskola: Västmanlands län 2018
Ombyggnation av lokal till förskola med “ute lek” inne. Förstudie, projektering samt projekteringsledning.
Berörd yta: ca 1500 m²
BTA: ca 2.800 m²
 
Fasad/takrenovering/Anläggnings arbeten samt invändig renovering: Privat fastighetsvärd i Södermanlands län 2016-2018
Fasad, tak och markplanerings arbeten.
Totalt renovering av fastighet med putsfasad, tak och markplanerings arbeten.
Invändigt ytskickt totalt invändingt
BTA: ca 1.500 m²
Fasadyta: ca 2.000 m²
Berörd tomtyta: ca 9.000 m²
 
Fasad renovering: BRF Vendelsö 2017-2018
Fasadrenovering av 2 hus 3-4 våningar spritputsadfastighet. Projektering, projektledning, upphandling och besiktning.
Fasadyta: ca 2.500 m²
 
Takrenovering: BRF Upplands Väsby 2017
Takrenovering, Upphandling, projektering, projektledning samt besiktning.
Takyta: ca 1.600 m²
                     
Vattenskada: Försäkringsbolag i Stockholms län 2015-2017
Besiktningssamordning vid omfattande vattenskada i omfattningen av ca 2500kvm källare och installations utrymmen. Omfattning av vattenskadan ca 20.0000 kubikmeter dagvatten.
                     
Samordnare i samband med omfattande vattenskada.
·      Akut sanering
·      Besiktningssamordning med flertal besiktningsmän och myndigheter
·      FFU
·      Upphandling
·      Projektledning
·      Besiktning av färdigt arbete.
Skadeyta: ca 2500 m²
 
Fasadrenovering: BRF Upplands Väsby 2013-2014
Fasadrenovering av 10 hus 3-14 våningar i K-Märkt fastighetsbestånd. Projektering, projektledning, upphandling och besiktning.
Fasadyta: ca 30.000 m²
 
Anläggningsarbete: Upplands Väsby 2014-2015
Anläggningsarbete marklättnader och anpassning av befintlig yta
Projektering, projektledning, upphandling och besiktning.
Berörd tomtyta: ca 8.000 m²
Tomtyta: ca 15.000 m²
 
Fasadrenovering: BRF Solberga 2012-2013
Fasadrenovering av 1 hus uppdelad i 5 sektioner samt fönsterbyte.        
Projektledning, upphandling och besiktning.
Fasadyta: ca 5.600 m²