Projekteringsledning

·      Förtydligande av krav
·      Framtagande av handlingar
·      Granskning
·      Systemhandlingar
·      Reflektion
·      Kalkyl
·      Hyresgästprojektering
·      Samordning
·      Bygghandlingsprojektering
·      Inköp
·      Beredning

Leaugit skapar fungerande team
Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål.
Leaugit har lång erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Utmaningen ligger i att hantera den komplexitet som kännetecknar moderna byggprojekt och den oförutsägbarhet det leder till i det dagliga arbetet. Idag kräver dessutom områden som tillgänglighet, energieffektivitet och brandsäkerhet allt mer fokus. Projekteringsledning har blivit en roll som kan skapa unika värden, avseende såväl lönsamhet som byggnadens långsiktiga användning.