KMA

KMA-samordnare (kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare)
 
Vi kan bistå med KMA-samordnare, bland våra tjänster som KMA:
 
-      Driva förbättringsarbeten inom ert företag/organisation
-      Kontrollera och bistå att fylla lagkrav främst arbetsmiljökrav
-      Planering, genomförande och uppföljning via interna KMA-revisioner
-      Utbildningar KMA för er organisation
-      Kommunicera KMA i er organisation