Fastighetsutveckling

Fastighetsrondering och tillsyn  Leaugit ronderar fastigheten en gång i veckan/månaden/kvartalet, samt åtgärdar mindre eventuella fel som upptäcks under ronderingen, eller felen som inkommit via felanmälan. Fel som kräver en större åtgärd rapporteras till styrelsen för godkännande innan åtgärd.
 
Felanmälan och jour Leaugit tar emot och åtgärdar de fel som anmälts till oss. Anmälan kan ske via telefon eller mail.

Lokalvård För att undvika klagomål i en förening är det alltid bra att hålla rent och snyggt i er närmiljö. Leaugit kan ordna med städning av trapphus, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen.

Trädgård och skötsel av grönytor Har ni stora grönområden eller fina rabatter kan Leaugit hjälpa er med gräsklippning, bevattning, plantering och trädbeskärning. Till hösten kan vi även tillhandahålla lövkrattning.

Markarbete Behöver ni förbättra er närmiljö, dränera runt husen,  anlägga eller förbättra uteplatser och cykelparkeringar så kan Leaugit hjälpa er med att ta fram olika lösningar.

Servicearbeten Vid mindre arbeten där enskilda boende behöver hjälp eller mindre snickeriarbeten och förbättringar inom föreningen kan vi på Leaugit vara behjälpliga.
 
Snöröjning/Halkbekämpning Snöröjning och halkbekämpning är en viktig del som måste fungera i en förening, Leaugit kan skotta både manuellt och maskinellt beroende på omfattning och åtkomst. För att se till att gångytorna hålls halkfria ser vi till att sanda ordentligt i samband med skottningen. Under åren ser vi till att ta upp och forsla bort sanden.

Kvalitetssäkring Har du en annan leverantör än Leaugit som sköter fastighetsservicen men Leaugit som teknisk förvaltare ser vi till att allt fungerar och sköts enligt lag.

Projektledning Leaugit kan i större upphandlingar, entreprenader samt renoveringsobjekt ta ansvar som Föreningens/Kundens projektledare.)