Fastighetsförvaltning

EKONOMISK FÖRVALTNING

Löpande bokföring

- kund- och leverantörsreskontra,
- betalningar,
- fakturering med påminnelser och KFM-hantering.

Avisering
hyres-/avgiftsavier skickas ut varje kvartal eller månadsvis, påminnelser och kravrutiner vid utebliven betalning.

Arvoden och löner

Årsbokslut och deklarationer
Vi upprättar bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Ekonomiska rapporter
Vi sammanställer och levererar månads-, kvartals- och årsrapporter för resultat, balans och kassaflöde. Vi ser till att ni har kontroll på ekonomin.

Lägenhet/medlemsförteckning
Fastighets-, lägenhets- och medlemsregister uppdateras enligt bostadsrättslagens krav

Hantering och redovisning av skatter och avgifter
Förekommande skatter och avgifter beräknas, deklareras och betalas enligt rutin. Kontrolluppgifter till SKV upprättas löpande. 

Myndighetskontakter
Vi kan hjälpa till med all kontakt med skatteverket och andra myndigheter när det gäller ärenden av finansiell karaktär.

Fakturascanning med attestering via webbaserat system

FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Fastighetsrondering och tillsyn 
Leaugit ronderar fastigheten en gång i veckan/månaden/kvartalet, samt åtgärdar mindre eventuella fel som upptäcks under ronderingen, eller felen som inkommit via felanmälan. Fel som kräver en större åtgärd rapporteras till styrelsen för godkännande innan åtgärd.
 
Felanmälan och jour 
Leaugit tar emot och åtgärdar de fel som anmälts till oss. Anmälan kan ske via telefon eller mail.

Lokalvård
För att undvika klagomål i en förening är det alltid bra att hålla rent och snyggt i er närmiljö. Leaugit kan ordna med städning av trapphus, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen.

Trädgård och skötsel av grönytor
Har ni stora grönområden eller fina rabatter kan Leaugit hjälpa er med gräsklippning, bevattning, plantering och trädbeskärning. Till hösten kan vi även tillhandahålla lövkrattning.

Markarbete
Behöver ni förbättra er närmiljö, dränera runt husen,  anlägga eller förbättra uteplatser och cykelparkeringar så kan Leaugit hjälpa er med att ta fram olika lösningar.

Servicearbeten
Vid mindre arbeten där enskilda boende behöver hjälp eller mindre snickeriarbeten och förbättringar inom föreningen kan vi på Leaugit vara behjälpliga.
 
Snöröjning/Halkbekämpning
Snöröjning och halkbekämpning är en viktig del som måste fungera i en förening, Leaugit kan skotta både manuellt och maskinellt beroende på omfattning och åtkomst. För att se till att gångytorna hålls halkfria ser vi till att sanda ordentligt i samband med skottningen. Under åren ser vi till att ta upp och forsla bort sanden.

Kvalitetssäkring
Har du en annan leverantör än Leaugit som sköter fastighetsservicen men Leaugit som teknisk förvaltare ser vi till att allt fungerar och sköts enligt lag.

Projektledning
Leaugit kan i större upphandlingar, entreprenader samt renoveringsobjekt ta ansvar som Föreningens/Kundens projektledare.