Besiktning

Leaugits koncept innebär:
• Fortlöpande besiktning från byggstart till fullt färdigt projekt. 
• Utökad byggherrekontroll enligt ISO 9001 
• HBM (huvudbesiktningsman)  
• Projektansvarig för all kommunikation och samordning med besiktningsgruppen.
• Upprättande av besiktningstidplan, beroende på typ av besiktning. 
• Uppstartsmöte med berörda parter för bestämmande om besiktningsrutiner, kommunikation och hur besiktningen genomförs enligt besiktningsplan. 

Besiktningar
 Vi utför alla typer av besiktningar och har mycket god erfarenhet och kunskap inom AB, ABT, ABK, ABS, konsumenttjänst lagen och avtalslagen. Vi arbetar med ISO:9001 som kvalitetsledningssystem.
 
-       Statusbesiktning
-       Skadebesiktning
-       Överlåtelsebesiktning
-       Förbesiktning
-       Slutbesiktning
-       OVK Besiktning
-       Fuktbesiktning
-       Garantibesiktning
 Vid behov tar vi in extern expert för ex el, hiss, sprinkler mm